Riscon AB är ett konsultföretag specialiserat på matematisk modellering av risker i finansiella företag. Företagets grundare, dr Claes Wahl, är en av landets ledande experter på de nya kapitaltäckningsregelverken för kreditinstitutioner, Basel 2. Riscon AB erbjuder Dig specialister med lång erfarenhet av riskhantering inom olika områden. Våra specialister kombinerar gedigen akademisk bakgrund och praktisk erfarenhet från industrin och har god kännedom om såväl benchmark som state-of-the-art inom riskhantering. Till oss kan du vända dig med de flesta frågor som rör riskhantering, såsom

   - Riskstrategier

   - Analytics och Modellering 

  - Compliance (Basel 2 mm)

   - Risk Management (kreditrisker, marknadsrisker, ALM)

   - Asset Management

 

Om du har frågor som rör Riscon AB var vänlig maila till info@riscon.se eller ring + 46 70 722 31 22.

Riscon AB

Skuruhallsvägen 8

SE - 131 47 Nacka

Sweden

 

 

                
Copyright ® 2005 Riscon.se

                  

Riscon AB

   www.riscon.se